1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96 | shop.nagakawa.com.vn

Cassette

Điều hòa âm trần Cassette 2 chiều Nagakawa NT-A50R1U16

Công suất 50000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần Cassette 2 chiều Nagakawa NT-A36R1U16

Công suất 36000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần Cassette 2 chiều Nagakawa NT-A28R1U16

Công suất 28000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần Cassette 2 chiều Nagakawa NT-A18R1U16

Công suất 18000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần Cassette Nagakawa NT-C18R1U16

Công suất 18000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần Cassette Nagakawa NT-C28R1U16

Công suất 28000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần Cassette Nagakawa NT-C36R1U16

Công suất 36000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần Cassette Nagakawa NT-C50R1U16

Công suất 50000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette 2 chiều Nagakawa NT–A50R1M03

Công suất 50000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 45.500.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved