1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96 | shop.nagakawa.com.vn

Điều hòa trung tâm

Điều hòa thương mại Nagakawa NA-IV

Công suất

Môi chất lạnh

Giá niêm yết 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa thương mại Nagakawa NA–III

Công suất

Môi chất lạnh

Giá niêm yết 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa trung tâm Nagakawa NA–Mini

Công suất

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved