1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96 | shop.nagakawa.com.vn

Điều hòa tủ đứng

Điều hòa tủ đứng tiêu chuẩn 1 chiều Nagakawa NP-C100R1C24

Công suất 100000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa tủ đứng Nagakawa Inverter NIP-A100R1M15 2 chiều

Công suất 100000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa tủ đứng Nagakawa Inverter NIP-C100R1M15 1 chiều

Công suất 100000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A50R1H21

Công suất 28000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A28R1H21

Công suất 28000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C50R2H21

Công suất 50000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C28R2H21

Công suất 28000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A28 DH+

Công suất 28000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 29.500.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A50 DH+

Công suất 50000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 41.500.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved