1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96 | shop.nagakawa.com.vn

Nồi cơm điện

NỒI CƠM ĐIỆN TÁCH ĐƯỜNG 1.8L NAGAKAWA NAG0120

Mã sản phẩm NAG0120

Giá niêm yết 2.739.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Nồi cơm điện cao tần 1.8L Nagakawa NAG0124

Mã sản phẩm NAG0124

Giá niêm yết 3.290.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Nồi cơm điện tử 1.5L Nagakawa NAG0123

Mã sản phẩm NAG0123

Giá niêm yết 1.925.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Nồi cơm điện tử Nagakawa NAG0112

Mã sản phẩm NAG0112

Giá niêm yết 1.270.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Nồi cơm điện cao tần Nagakawa NAG0102

Mã sản phẩm NAG0102

Giá niêm yết 2.200.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Nồi cơm điện cao tần 1.2L Nagakawa NAG0140

Mã sản phẩm NAG0140

Giá niêm yết 3.480.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Nồi cơm điện cao tần 1.2L Nagakawa NAG0139

Mã sản phẩm NAG0139

Giá niêm yết 3.360.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Nồi cơm điện tử 1.8L Nagakawa NAG0135

Mã sản phẩm NAG0135

Giá niêm yết 1.970.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Nồi cơm điện tử 1.2L Nagakawa NAG0136

Mã sản phẩm NAG0136

Giá niêm yết 1.860.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved