1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96 | shop.nagakawa.com.vn

Thiết bị nhà bếp cao cấp

Bếp đôi điện từ cao cấp Nagakawa NK2C15MB

Mã sản phẩm NK2C15MB

Giá niêm yết 12.950.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Máy rửa bát cao cấp Nagakawa NK8D61M

Mã sản phẩm NK8D61M

Giá niêm yết 12.300.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Bếp đôi điện từ Nagakawa NK2C05MB

Mã sản phẩm NK2C05MB

Giá niêm yết 12.950.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Bếp đôi điện từ Nagakawa NK2C03M

Mã sản phẩm NK2C03M

Giá niêm yết 12.950.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Bếp điện từ thông minh Nagakawa NK3C05MSF

Mã sản phẩm NK3C05MSF

Giá niêm yết 22.000.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Bếp điện từ thông minh Nagakawa NAG1210MF4

Mã sản phẩm NAG1210MF4

Giá niêm yết 29.900.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Bếp điện từ thông minh Nagakawa NAG1211MF4

Mã sản phẩm NAG1211MF4

Giá niêm yết 27.900.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Bếp điện từ thông minh Nagakawa NAG1212MF3

Mã sản phẩm NAG1212MF3

Giá niêm yết 25.900.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Máy hút mùi Nagakawa NAG1860-70VM

Mã sản phẩm NAG1860-70VM

Giá niêm yết 10.900.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved