1900 54 54 89

Điều hòa treo tường

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 18000Btu/h Inverter NIS-C18R2H08

Công suất 18000 Btu/h

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 15.990.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 12000Btu/h Inverter NIS-C12R2H08

Công suất 12000 Btu/h

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 11.250.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 9000Btu/h Inverter NIS-C09R2H08

Công suất 9000 Btu/h

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 9.700.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hoà Nagakawa 1 chiều 24000 Btu/h Inverter NIS-C24IT

Công suất 24.000 Btu/h

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 22.500.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 2 chiều Inverter 24000Btu/h NIS-A24IT

Công suất 24000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 22.850.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 18000Btu/h Inverter NIS-C18R2T01

Công suất 18000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 15.990.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 12000Btu/h Inverter NIS-C12R2T01

Công suất 12000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 11.250.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 9000Btu/h Inverter NIS-C09R2T01

Công suất 9000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 9.700.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24000 Btu/h NS-C24R1M05

Công suất 24000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 16.380.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved