1900 54 54 89

Số thứ tự Vị trí tuyển dụng Phòng ban Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
1 Giám Đốc Chi Nhánh Kinh doanh Hà Nội 1 30/09/2020
2 Phó Tổng Giám Đốc Vận Hành Kinh doanh Hà Nội 1 30/09/2020
3 Giám sát bán hàng ngành Gia dụng - Thiết bị nhà bếp Kinh doanh Phú Thọ - Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nam Định – Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Dương, Bắc Giang - Bắc Ninh 8 30/09/2020
4 Giám đốc khu vực sông Hồng ngành Thiết bị nhà bếp Kinh doanh Khu vực sông Hồng: Nam Định – Thái Bình – Hà Nam – Ninh Bình 1 30/09/2020
5 Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh Kinh doanh Hà Nội 1 30/09/2020
6 Chuyên viên Digital Marketing Marketing Hà Nội 1 30/09/2020
7 Trưởng phòng Marketing (Phụ trách quản lý nhãn hàng) Marketing Hà Nội 1 30/08/2020
8 Phó Phòng Kỹ Thuật Dịch Vụ Kỹ Thuật Dịch Vụ Hà Nội, Đà Nẵng 2 30/09/2020
9 Nhân viên kinh doanh Kinh doanh Hà Nội, TP. HCM 8 30/08/2020
© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved